Who's Online?
27 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Original Rockman
(aka Classic Mega Man)


Rockman 4: A New Evil Ambition!!

DATA: Info | Passwords | Mode Select | Navi Mode | Secrets | Staff
GUIDE: Bosses
MEDIA: Reviews

Staff


PLANNER
BAMBOO
S.KOBASHI
INAFKING

OBJECT DESIGNER
TOSHICHAN
ZIZI
K.HAYATO
IKKI

SCROLL DESIGNER
MACHAKO
MAMIMU-
MISS.21
TAKAP

SPECIAL DESIGNER
YASUKICHI
INAFKING

SOUND COMPOSER
OJALIN
BUN BUN

PROGRAMMER
T.K
KERO CHAN


SPECIAL THANKS
DAIGO SEGUCHI
TAKUYA YAMAGISHI
HIDEMITSU KIKUCHI
KENJI HORITA
KOUJI TSUTAYA
MAKOTO KAWATORI
TOSHINARI DAIJOU
SHINICHIROU SEKI
KENJI NAKAYAMA
TATSUHIRO FUJIWARA
YUUICHIROU OKAMOTO
SHINGO SHIMIZU
TSUTOMU KONDOU
TOMOMI SHIBAYAMA
SHINYA MITSUDA
HITOSHI TAKESIMA
KOUZOU ASANO
SHINICHIROU NISHIDA
TAKUYA KAWATA
TAKASHI FUJIWARA
YOUJI MASUDA
DAISUKE AKEBI
AKIKO OOKUMA
YOSHIO ABE
YOSHIHITO OKADA
TOSHIO MORI
MASAYO YAMAZAKI
MASUMI ABE
TETSU AKIYAMA
MASAKI KONDOU
YUUSUKE KURAMOCHI
MASATO MATSUZAKI