Who's Online?
11 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Original Rockman
(aka Classic Mega Man)


Rockman 5: Blues' Trap!?

DATA: Info | Passwords | Mode Select | Navi Mode | Secrets | Staff
GUIDE: Bosses
MEDIA: Reviews

Staff


HIROO MATSUNAGA
YOSHINOBU KOFUJI
DAISUKE KAWAMURA
KOUICHI KINOSHITA
DAISUKE SAKUMA
TSUYOSHI WAKAYAMA
YOUHEI KAZAMA
NAOHIRO YOSHIZAWA
MASAMI YOSHIYA
KOUHEI OOSUGI
ICHIROU TOYOSHIMA
ATSUSHI OOTSUKA
TETSUYA ISHIMARU
DAISUKE HASHIMOTO
KOUJI HONDA
DAISUKE NAGASHIMA
YUUYA MASUNAGA
YUU SAKAMOTO
NORIHIRO OOSAKI
TAICHI HIGASHIONNA
KATSUTOSHI YASUGI
HIROSHI UMEZU
RYOU NISHIMURA
TAKAYUKI TOKUI
TAKASHI TANAKA
SHINGO MATSUURA
TOKUSHI NAKAMURA
KOUTA MARUYAMA
MIKOHIRO SUZUKI
ATSUSHI MATSUMOTO
TAKASHI HAMA
MITSUTOSHI YAMAMOTO

PLANNER
I.M.

OBJECT DESIGNER
INAFKING
TOM-PON
H.K
KAZ-BOMB
IKKI

SCROLL DESIGNER
YASUKICHI
C.R
JUNCHAN
MIKI SENOR
T.A
YAS

ADVISER
PATARIRO
INAFKING
MICKEY
BAMBOO
RYO

SOUND COMPOSER
MARI