Who's Online?
14 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Rockman X
(aka Mega Man X)


Rockman X4

DATA: Info | Staff
GUIDE: Bosses
MEDIA: Reviews

Staff

PRODUCER

KEIJI INAFUNE
BAMBOO

PLANNER

OHKO
MITSURU ENDO
HIROYUKI YAMATO

PROGRAMMER

HISASHI KURAMOTO
HIROKI BANDOH
SYUICHIRO CHIBOSHI
TOMOHIRO AKIZUKI
YUUJI HAGIYAMA
AKIHIRO KASHIMOTO
HIDEAKI MOTOZUKA

OBJECT DESiGN

IKKI TAZAKI
TSUYOSHI FUJISAWA
NWO HATTORI
NOTTSU MAN
KATSUMI TODA
OBI TOMOMI
HAYATO KAJI
NOBUYOSHI MIHARA

SCROLL DESIGN

NATSUE UEDA
SHIMOYAN
MAYUMI YOSHIOKA
J R
KITA-ONE
KENTAROH ONO

TITLE DESIGN

UKABIN

ILLUSTRATIONS

MANASHI
HYPER MINO
SENSEI
TOYOZO
HIDEKI

MUSIC

TOSHIHIKO HORIYAMA

SOUND EFFECT

MORE RICH

VOICE ACTOR

KENTAROU ITO
RYOTARO OKIAYU
RYUZABUROH OHTOMO
JIN YAMANOI
YUKO MIZUTANI
YASUNORI MATSUMOTO
MUGIHITO
ISSEI FUTAMATA
KAZUO OKA
MARI MARUTA
OSAMU HOSOI
TAKASHI NAGASAKO
TORANORI YOSHIKAWA
HIROYUKI YOSHINO
TAKESHI AONO

OPENING THEME


ENDING THEME


WORDS BY
GOROH MATSUI
MUSIC BY
TETSUJI HAYASHI
ARRANGED BY
TAKAHIRO TASHIRO
SONG BY
YUKIE NAKAMA

ANIMATION STAFF

XEBEC
NOBUYOSHI HABARA
SHINJI TAKAGI
SHINICHI YAMAOKA
HIDEYUKI MOTOHASHI
MEIJYU MAEDA
RIEKO NAKAI
MASAHIRO SATOH
KANAMI SEKIGUCHI
MINORU UETA
RYOTA NIINO
MIHO ASANO
MASAKAZU KAWAZOE
YURIKO IKEHARA
YUKO KAMI
NOBUO HORII
YOUKO ITO
SHINGO ADACHI
RYUJI FUJITA
MASARU ECHIGOYA
KAORI TAKAHASHI
AYUMI TSUKAMOTO
MITSUKO SEKIMOTO
HIROMI AOKI
SHIZUKO KAWABATA
KAZUYO IKEDA
NATSUYO BAN
MASAKI KIMURA
HISAAKI SAKABE

K PRODUCTION

KEISON PRODUCTION

KONI PRODUCTION

MARIX

MAKI PRODUCTION

TRANS ARTS

YUKIO SUGIYAMA
HIROKI SEKITO
HARUHIKO TSUMURA
SAORI KIBE
HIROAKI MATSUZAWA
TOMOHIRO BABA
CHISATO ASAI
TAKAHIRO WADA

PRODUCTION AI
YOSHIMI UMINO
HACHIDAI TAKAYAMA
FUMIE KAWAI
FUYUKI SAKANOUE
MEGUMI OGAWA
YUKIKO OGAWA
NOBUKO AKUTSU
TOMOKO TAKAMURA
MOTOKO IWAHASHI
SAORI ISHIBIKI

SPECIAL THANKS

KOJI NAKAJIMA
TAKUYA SHIRAIWA
ERIK SUZUKI
JUN TAKAHASHI
TAKAYUKI UMEZU
AYUMI TERADA
SHINICHI SATO
TETSUYA TABUCHI
YOSHIHIRO SUDO
TAKESHI KAWANO
NORIKAZU FUJIKAWA

BANDAI
KATSUHIRO IZUMI
TAKESHI INOUE

...AND ALL CAPCOM STAFF

GENERAL PRODUCER

NORITAKA FUNAMIZU

EXECUTIVE PRODUCER

YOSHIHIKI OKAMOTO

THANK YOU
FOR PLAYING