Who's Online?
36 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Original Rockman
(aka Classic Mega Man)


Rockman 10: Threat from Outer Space!!

DATA: Info | Staff
COMMUNITY: Ranking

Staff

Rockman 10

Developed by Inti Creates

Inti Creates Staff

Director
Ryota Ito

Planners
Satoru Nishizawa
Yuichiro Iida

Supervisor
Yoshihisa Tsuda

Character Designer
Yuta Watanabe

Chief Bitmap Artist
Masaya Suzuki

Bitmap Artists
Yuki Tsunemi
Yoshiki Kokawa
Erina Fukuoka
Miyu Hiramoto

Chief Background Designer
Hidetoshi Minamata

Background Designers
Masashi Yamaguchi
Shin Nakamura

Main Programmer
Hirokazu Kawagishi

Programmers
Ryota Nakayama
Toshinori Asai
Takeo Usui
Mami Sakaguchi
Takaaki Ishiguro
Yuuki Kuwayama
Ken Murakami

Sound Production & Design
Ippo Yamada

Sound Effects Editors
Hiroki Isogai
Yu Shimoda

Music Composers
Ryo Kawakami
Hiroki Isogai
Yu Shimoda

Music Composers
Manami Matsumae
Yasuaki BunBun Fujita
Minae Ojalin Fujii
Mari Yamaguchi
Yuko Takehara
Makoto Tomozawa
Akari Kaida
Shusaku Uchiyama

Ippo Yamada

Special Thanks
Kunihito Takashima
Masahiro Mizukoshi

All the Staff at Inti Creates

Producers
Takuya Aizu
Toyohiro Serita

Capcom Staff

Lead Tester
Akinori Murata

Assistant Lead Tester
Shohei Okamura

Senior Testers
Mako Fujimoto
Hideki Tanaka
Seitaro Sakamoto

Compliance Testers
Kenta Moriguchi
Shiro Hiwatashi

Testers
Tomoko Ohnishi
Tetsunori Matsuoka
Akira Fukumori
Fumio Takebayashi
Isamu Tsujimoto
Yuka Andou
Takashi Matsui
Souichiro Ayabe
Keiji Mizukami
Riyo Okazaki
Yuuki Yamashita

QA Fine-Tuning
Takeshi Nishimoto

QA Manager
Minoru Horike

Localization
Miguel E. Corti
Brandon Gay
Andrew Alfonso
Peter Fabiano

Title Logo Designer
Naoyuki Tsuchiya

Publicity Illustrator
Keisuke Mizuno

Marketing
Chihiro Nakamoto

Promotion
Yoshinori Ishida
Tsutomu Masuda
Maiko Ishikawa

Publicity
Ryousuke Hagiwara
Masakazu Azegami

Customer Support
Shingo Hirakawa
Megumi Kuwano

Merchandising
Naoto Minamide

R&D Promotion
Kunio Funahara
Kosuke Nakano

Overseas Coordinator
Yuji Itoh
Masayuki Fukumoto
Moto Shinobe
Daisuke Takahashi

Special Thanks
Tatsuya Nakae
Hiroyuki Minamitani
Mototaka Ido
Ukabin
R. H.
Hayato K

Capcom
Entertainment, Inc.
Staff

Business Dev
&Strategic Planning

Christian Svensson

Marketing
Mike Webster
Mike Schmitt
Kaori Tsukuda
Gosei Mori

Public Relations
Chris Kramer
Jason Allen

Capcom
Entertainment Europe, Ltd.
Staff

Marketing
Michael Pattison
Ben Wyer-Roberts

Special Thanks
Anil Das-Gupta
Jody Sherry
Joseph John-Lewis
Michael Mensah
Senar Koraltan

Capcom
Asia Co., Ltd.
Staff

Marketing & Promotion
Alex Ng Ka Wai
Franky Lo Siu Fa
Yuki Kwok Mei Yan

Capcom
Entertainment Korea Co., Ltd.
Staff

Marketing & Promotion
Song, Haechang
Nam, Chiwoo
Park, Hyunjoon

Special Thanks
All the Staff at Capcom

Director
H & F

Producers
Inafking
Hironobu Takeshita
Akiko Ito