Who's Online?
10 Guests, 1 User
Mr. Haxwell
RockmanPM Logo

Select a Series!
Original X Zero ZX DASH EXE S.Star
Site Updates
Tile-throwing Legend: Mutsuki (2010.12.02)
ROCKMAN DASH 3 !!!!!! (JOYGASM!!!) (2010.09.29)
Mega Man Universe !!! (2010.07.16)
Zero Collection - Collection Mode (2010.06.09)
RTRZ Mythos (2010.06.08)
Rockman 10 Image Soundtrack (2010.06.08)
Rockman 10 Ranking & Staff (2010.03.09)
Rockman 10 Original Soundtrack (2010.02.03)
Mega Goat - Weapons (2010.01.26)

Original Rockman
(aka Classic Mega Man)


Rockman & Forte

DATA: Info | Staff
GUIDE: CD Database | Rightot's Shop
MEDIA: Manuals

Staff

ROCKMAN&FORTE
STAFF


PRODUCER
Inafune Keiji

PLANNER
Hayato & Frendar
Takemura Manabu

OBJECT
DESIGNER

Hashinaga Tomoyuki
Asano Tetsuhei
Sugeno Tomoaki
Hashmoto Yuusuke
Fujisawa Tsuyoshi

BOSS CHARACTER
ORIGINAL DESIGNER

Ariga Hitoshi
Iwamoto Yoshihiro
Idzuki Kouji

SCROLL DESIGNER
Nishioka Keiko
Hiramieito
Kouyama Aki
Shimizu Natsuko

PROGRAMMER
Maximum
Shin Shimitan
Kuwana Tadashi

SOUND DESIGNER
Kirikiri-chan
Mizuta Naoshi
Kaida Akari

TITLE DESIGNER
Ukabin

PUBLISHING DESIGNER
Ishikawa Hideki

SPECIAL THANKS
Endou Mitsuru
Matsue Kazuki
Nottsu Man
Kijima Miki
Bandou Eriko
Yoshioka Mayumi
Kawanabe Yukiko
Suenyoshi Hidesato
Ojima Hironori
Akihama Kazuyuki

GENERAL PRODUCER
Funamizu Noritaka

EXECUTIVE PRODUCER
Okamoto Yoshiki